**ساعت دیواری مدرن-ساعت دیواری فانتزی-هفت روز گارانتی برگشت کالا** ساعت دیواری های مدرن و جدید فروشگاه ساعت دیواری با بهترین جنس پلکسی تایوانی و موتور روانگرد http://clocktime.ir 2020-10-25T00:46:58+01:00 text/html 2017-08-22T06:01:40+01:00 clocktime.ir مینو رجایی ساعت دیواری آشپزخانه و سالن پذیرایی http://clocktime.ir/post/15 شما هم می توانید بدون بیرون آمدن از خانه مدل های متنوعی از ساعت دیواری را در سایت مشاهده نمایید و پس از مطالعه اطلاعات کامل خرید خود را انجام دهید.سفارش شما به هر آدرسی که تمایل داشته باشید ارسال می گردد.<br><br><br><br><div align="center"><p style="text-align: center;"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="" width="265" height="125"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">برای مشاهده اطلاعات کامل هر محصول کافی است بر روی تصویر آن کلیک نمایید.<br></p></div><br><div align="center"> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" title="ساعت دیواری فانتزی آشپزخانه طرح کلاسیک دارای ابعاد 33*33 سانتی متر،جنس پلاستیک، موتور روانگرد بی صدا و مصور است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/084180066208089111131026069207152120070130051250/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مخصوص آشپزخانه"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آشپزخانه طرح کلاسیک</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="39000" class="priceP">39,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span></div><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span></div><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" title="ساعت دیواری آشپزخانه طرح فنجان یک ساعت با ابعاد 33*33 سانتی متر، جنس پلاستیک، دارای قاب سفید رنگ، صفحه نمایش مصور و موتور روانگرد بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/224183086118242102211052033067231206114090128226/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آشپزخانه طرح فنجان"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آشپزخانه طرح فنجان</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="39000" class="priceP">39,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span></div><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" title="ساعت دیواری آشپزخانه طرح گلدان دارای ابعاد 33*33 سانتی متر، موتور روانگرد، صفحه نمایش تصویر دار و عقربه های فلزی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/139057244069168251048034145244056061164218252098/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری آشپزخانه"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری آشپزخانه طرح گلدان</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="39000" class="priceP">39,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span></div><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/maral" title="ساعت دیواری مارال دارای قاب یاسی رنگ، صفحه نمایش سفید و ابعاد 34*34 سانتی متر بوده و جنس آن پلاستیک فشرده است. "> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/053175076047126181028049077252033117175040015117/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مارال یاسی"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/maral"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری مارال یاسی</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="48000" class="priceP">48,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span></div><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF" title="ساعت دیواری هیراد ساخته شده از جنس پلکسی گلاس، دارای ابعاد 57*54 سانتی متر،قابل شستشو و دارای موتور با کیفیت بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/233239027067143022158074179149043096102080105105/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری پلکسی گلاس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری فانتزی هیراد</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="45000" class="priceP">45,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span></div><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3" title="ساعت دیواری پردیس ساخته شده از پلکسی گلاس،ابعاد 55*61 سانتی متر،موتور بی صدا و کیفیت عالی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/096230054150229076192145234109237016053111031027/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری فانتزی پردیس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری فانتزی پردیس</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="47000" class="priceP">47,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span></div><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7" title="ساعت دیواری تابا ساخته شده از جنس پلکسی گلاس،دارای ابعاد 50*29 سانتی متر،قابل شستشو و دارای موتور بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/088095085045055222231037052030042202226226025153/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری تابا"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری فانتزی تابا</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="37000" class="priceP">37,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span></div><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86" title="ساعت دیواری یاسمین، دارای ابعاد 73*56 سانتی متر، ساخته شده از جنس پلکسی گلاس و دارای موتور بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/038139237235218248225043145041040082245215255125/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مدرن یاسمین"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری فانتزی یاسمین</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="49000" class="priceP">49,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span></div><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%DA%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%85" title="ساعت دیواری طرح گلفام از جنس پلکسی گلاس، دارای ابعاد 33.5*27.5 سانتی متر،قابل شستشو و دارای موتور بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/121061217173199174211174051021185124123217185241/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%85.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری گلفام"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%DA%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%85"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری فانتزی گلفام</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="29000" class="priceP">29,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span></div><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/pot" title="ساعت دیواری طرح قوری، ساخته شده از جنس پلکسی گلاس، دارای ابعاد 49*44 سانتی متر،قابل شستشو و موتور روانگرد بی صداست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/010098162094054221086109207015080035028113009080/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ساعت دیواری مدل قوری"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/pot"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری طرح قوری</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="49000" class="priceP">49,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2017-01-28T05:40:38+01:00 clocktime.ir مینو رجایی کلکسیونی از مدرن ترین و به روزترین ساعت دیواری های موجود در بازار http://clocktime.ir/post/14 ساعت هایی که در زیر مشاهده می نمایید مجموعه ای بسیار کوچک از <a href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock" target="_blank" title="ساعت دیواری مدرن">ساعت دیواری مدرن</a> در فروشگاه اینترنتی تک سبد است.بنابراین کافی است برای تکمیل دکوراسیون زیبای خود با ما همراه شوید و ساعت دیواری خود را از بین صدها مدل متنوع انتخاب نمایید.<br><br><div align="center"><p style="text-align: center;"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="پشتیبانی پاپ چف" width="230" vspace="0" hspace="0" height="110" border="0" align="bottom"></p></div><br><br><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87" title="ساعت دیواری چرخ دنده مایر مدل 055 دارای ابعاد 39*39سانتی متر،قاب استیل ضد زنگ،صفحه نمایش بسیار زیبا،چرخ دنده های متحرک می باشد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/055068111193167046100087127007193197211189238045/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="GEAR CLOCK-MAYER 055"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری چرخ دنده MAYER 055</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="250000" class="priceP">250,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">---------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/gear" title="ساعت دیواری مایر مدل 069 یک ساعت دیواری چرخ دنده ای دارای ابعاد 40*40 سانتی متر،قاب چوبی به رنگ کرمی،عقربه های فلزی و موتور روانگرد بی صداست."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/150021207107219192065197202244036014135222003003/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="GEAR CLOCK-MAYER 069"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/gear"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری چرخ دنده پاندولیMAYER 069</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="189000" class="priceP">189,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">-----------------------------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/metal" title="ساعت دیواری مارال مدل 004 یک ساعت دیواری مدل چرخ دنده، ابعاد35.5*35.5 سانتی متر،با قاب تمام استیل،و چرخ دنده های پلاستیکی مشکی و موتور روانگرد بی صداست."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/212018196144105086063034090054060006001240083212/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="GEAR CLOCK-MAYER 004"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/metal"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری چرخ دنده MAYER 004</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="250000" class="priceP">250,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/calendar" title="ساعت دیواری مارال مدل تقویم دار،یک ساعت دیواری با ابعاد 39*42.5 ،قاب طرح چوب،صفحه نمایش سفید،عقربه های شب نما،تقویم دیجیتالی و موتور روانگرد است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/093240130174208015126214151073024097020072179121/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="MARAL CLOCK-DIGITAL CALENDAR"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/simple/calendar"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری مارال تقویم دیجیتالی</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="69000" class="priceP">69,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">--------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87" title="ساعت دیواری مایر چرخ دنده ای مدل HY-G075 دارای ابعاد 46*46 سانتی متر،ساخته شده از جنس فلز و پلاستیک،دارای دو حلقه یکی نشان دهنده ساعت و دیگری نشان دهنده دقیقهو ثانیه شمار است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/103154204055158075253222184197166247076017185192/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="HY-G075 GEAR CLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری چرخ دنده ای عقربه دارMAYER 075</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="230000" class="priceP">230,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">---------------------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/wooden" title="ساعت دیواری لوتوس LOTUS مدل 506 از جنس چوب در دو رنگ،ابعاد 58*58 سانتی متر،سه موتوره با سه نمایشگر عقربه ای زمان و موتور تیک تاکی است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/078070131134053036034170098128169178103095227034/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="LOTUS 506 CLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/wooden"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری لوتوس چوبی سه زمانه</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="189000" class="priceP">189,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">--------------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/frame-lotus" title="ساعت دیواری لوتوس مدل 3314 یک ساعت دیواری چوبی با 12 قاب در دور ساعت دیواری ، ابعاد28*28 سانتی متر،عقربه های فلزی و موتور تیک تاکی است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/194109248216189024129155164037031058155214069091/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="LOTUS 3314 CLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/frame-lotus"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری 12 قاب</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="159000" class="priceP">159,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">--------------------------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/magnetic" title="ساعت دیواری دلوکس مدل آهنربایی دارای ابعاد 50*50 سانتی متر،صفحه نمایش گرد از جنس فلز با اعداد مکعبی فلزی است که خود شما در هر جایی که تمایل دارید قرار می دهید."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/169000048045065010195067214217174118153201193003/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="MAGNETIC DELUX CLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/magnetic"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری اعداد مغناطیسی</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="185000" class="priceP">185,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">---------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/hct" title="ساعت دیواری فانتزی دلوکس مدل hct498 یک ساعت گرد در ابعاد 31*31 سانتی متر،جنس پلاستیک فشرده،رنگ نارنجی،اعداد بر جسته و موتور روانگرد بی صداست."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/091009227113026142037199170182185133234184039192/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="HCT 498 CLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/hct"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری اعداد فضایی مدل 498</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="59000" class="priceP">59,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/delux" title="ساعت دیواری دلوکس مدل شماره فضایی یک مدل جالب چهارگوش با ابعاد 30*30 سانتی متر،جنس فایبر گلاس،دارای موتور روانگرد بی صدا با اعداد دارای ابعاد فضایی است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/124212085150253149109213101013103052065228128191/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="HCT CLOCK499"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/delux"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری اعداد فضایی مدل 499</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="59000" class="priceP">59,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/pearl" title="ساعت دیواری pearl دارای صفحه گرد در ابعاد 35*35 سانتی متر،از جنس ام دی اف،دارای یک روکش تصویری گلدار و موتور روانگرد بی صداست."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/153071135093074181094247101118040182160241112021/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-pearl.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="PEARL CLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/pearl"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری پرل مدل گرد گلدار</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="55000" class="priceP">55,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/lotus" title="ساعت دیواری لوتوس مدل 7003 یک ساعت دیواری فانتزی با ابعاد 44*38 سانتی متر،از جنس چوب،مصور و دارای سه قلاب آویز در پایین ساعت است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/211251202219146198196180075003195055146246133251/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="LOTUS 7003 CLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/lotus"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری دارای قلاب آویز</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="59000" class="priceP">59,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">---------------------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/lotus-clock" title="ساعت دیواری لوتوس مدل 7006 یک ساعت دیواری مصور زیباست که قابی با دو فریم از محل آویز آن آویزان است،ابعاد این ساعت 46*40 سانتی متر است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/217122072093205190181209249255175221077075033192/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="LOTUS 7006 CLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/lotus-clock"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری دارای قاب آویز</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="69000" class="priceP">69,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">-----------------------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/gear-clock" title="ساعت دیواری چرخ دنده ای برند مایر مدل 05 فقط دارای یک حلقه بزرگ از جنس پلاستیک فشرده که نشان دهنده ساعت و دقیقه بوده و قسمت موتور دارای چرخ دنده های چرخان است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/205220242062245017252016009179173115132069100152/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="BIG HOUR WHEEL CLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/gear-clock"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری طرح چرخ دنده MAYER05</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="249000" class="priceP">249,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان<br><br></span></span><div align="center">-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span><br><span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn"></span></span></div> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/skeleton-clock" title="ساعت دیواری بزرگ چرخ دنده ای با برند مایر یک ساعت بسیار فانتزی و خاص است که علاوه بر نشان دادن ساعت،ماه و تاریخ روز را نشان می دهد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/134057233154148187144157113123107174198088188108/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="BIG YEAR/MONTH WHEEL CLOCK"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/decorative/wall_clock/fantasy/skeleton-clock"><div itemprop="name" class="p-name text-white">ساعت دیواری مایر طرح اسکلتون MAYER026</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="299000" class="priceP">299,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><br> text/html 2015-02-25T10:17:10+01:00 clocktime.ir مینو رجایی مدرن ترین ساعت دیواری http://clocktime.ir/post/12 <div align="center"><br><br><br><div class="thumb"><img class="decoded" alt="http://imageserver.ir/11818/ساعت دیواری فانتزی گالکسی.jpg" src="http://imageserver.ir/11818/ساعت دیواری فانتزی گالکسی.jpg"><br><br><br></div><div align="right">&nbsp;&nbsp; خرید اینترنتی ساعت دیواری گالکسی خانه شما را متحول خواهد ساخت و زیبایی خیره کننده آن همه را متحیر خواهد کرد.با ما همراه شوید و زیبا ترین دکوراسیون ها را در خانه خود ایجاد نمایید.<br><br></div><div align="center"><a href="http://clocktime.ir/extrapage/buygalaxyclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><br><br><div class="thumb"><img class="decoded" alt="http://imageserver.ir/7977/ساعت دیواری فانتزی ورتا.jpg" src="http://imageserver.ir/7977/ساعت دیواری فانتزی ورتا.jpg"><br><br><br></div><div align="right">&nbsp;&nbsp; عاشقانه ترین و رویایی ترین لحظه ها را با خرید ساعت دیواری ورتا مهمان خانه و اتاق های خود نمایید.همین که سفارش خود را ثبت نمایید بسته شما به آدرس شما ارسال گردیده و هزینه آن را پس از دریافت به مامور پست پرداخت خواهید کرد.<br><br></div><a href="http://clocktime.ir/extrapage/vartaclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><br><br><div class="thumb"><img class="decoded" alt="http://imageserver.ir/7976/ساعت دیواری بهدیس.jpg" src="http://imageserver.ir/7976/ساعت دیواری بهدیس.jpg"><br><br><br></div><div align="right">&nbsp;&nbsp; شاید ساعت دیواری بهدیس همان ساعت دیواری زیبایی است که برای تزیین اتاق های خود به دنبال خرید آن بوده اید.شما هم می توانید این ساعت دیواری خاص و زیبا را بدون بیرون آمدن از خانه سفارش دهید.<br><br></div><a href="http://clocktime.ir/extrapage/behdisclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><br><br></div></div> text/html 2015-01-07T05:30:37+01:00 clocktime.ir مینو رجایی ساعت دیواری مدرن برای اتاق خواب کودک http://clocktime.ir/post/10 <div align="center"><div align="center"><br><div class="thumb">&nbsp;<img src="http://imageserver.ir/8148/ساعت دیواری فانتزی اتاق کودک مدل خرسی.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی اتاق کودک مدل خرسی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>&nbsp;<br></div>&nbsp;&nbsp; اتاق خواب کودک خود را با انتخاب زیبا ترین ها تبدیل به محیطی امن و زیبا نمایید و یک ساعت دیواری متناسب با روحیه شاد کودکان انتخاب نمایید.ساعت دیواری خرسی یکی از ساعت دیواری های اتاق خواب بچه است که با قیمتی مناسب عرضه می گردد.<br><br><div align="center"><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/babyclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><br><br><br><br></div></div></div> text/html 2014-12-27T10:30:13+01:00 clocktime.ir مینو رجایی ساعت فانتزی http://clocktime.ir/post/9 <div align="center"><br><div class="thumb">&nbsp;<img src="http://imageserver.ir/6216/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86%20%d8%b7%d8%b1%d8%ad%20%d9%85%d9%84%d9%88%d8%b3.jpg" alt="ساعت دیواری مدرن طرح ملوس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div>&nbsp;&nbsp; شما چه ساعت دیواری را می پسندید؟ ساعت دیواری های فانتزی یا ساعت دیواری های کلاسیک؟ هر سلیقه ای که دارید با ما همراه شوید و لذت ببرید.ساعت دیواری ملوس از سری ساعت های فانتزی است.<br><br><div align="center"><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/maloos" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div></div> text/html 2014-12-07T06:42:03+01:00 clocktime.ir مینو رجایی سفارش ساعت دیواری http://clocktime.ir/post/8 <div align="center"><img src="http://imageserver.ir/4117/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%20%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%20%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af.jpg" alt="ساعت دیواری خورشید" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><div class="thumb">&nbsp;<br><br></div>&nbsp;&nbsp; ساعت دیواری فانتزی و لوکس خورشید با رنگ زیبای زرد و مشکی می توان همان ساعت دیواری متفاوت و زیبایی باشد که برای محل زندگی و یا محل کار خود می خواستید خریداری نمایید.<br><br><div align="center"><a href="http://clocktime.ir/extrapage/sunnyclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div></div> text/html 2014-11-01T10:24:33+01:00 clocktime.ir مینو رجایی ساعت دیواری مدرن وفانتزی http://clocktime.ir/post/5 <br> <br> <center><div id="post-entry"> <br> <br> <center><div id="post-entry"><div class="post-meta" id="post-1296"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/ساعت دیواری دل.jpg" alt="ساعت دیواری دل" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div class="post-content" align="right">&nbsp;&nbsp; هدیه ای عاشقانه و متفاوت را به عزیزان خود هدیه دهید با خرید ساعت دیواری دل می توانید هر سلیقه ای را راضی نگه دارید کافی است سفارش خود را ثبت نمایید و ساعت دیواری فانتزی دل را در آدرس مورد نظر خود دریافت نمایید.<br>&nbsp;<br><br><div align="center"><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/heartclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><br></div></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1278"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/ساعت دیواری نسیم.jpg" alt="ساعت دیواری نسیم" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><div class="post-content"><div align="right">رویاهای خود در مورد دکوراسیون را با خرید ساعت دیواری فانتزی نسیم تحقق ببخشید و سفارش ساعت دیواری نسیم خود را در هر آدرس که تمایل دارید دریافت نمایید.برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.<br><br><br></div><div align="center"><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/airclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center"><br><br></div><br></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1270"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/ساعت دیواری فرشته.jpg" alt="ساعت دیواری فرشته" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div class="post-content" align="right">آیا به دنبال ساعت دیواری هستید که با همه ساعت دیواری هایی که تا کنون دیده اید تفاوت داشته باشد؟ ما خرید ساعت دیواری مدرن و فانتزی فرشته را به شما پیشنهاد می دهیم.برای دیدن جزییات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.<br><br><br></div><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/angelclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><div align="center"><br><br><br></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1263"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/ساعت دیواری چهار ضلعی.jpg" alt="ساعت دیواری چهار ضلعی" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div class="post-content" align="right">ساعت دیو.اری چهار ضلعی در عین سادگی بسیار زیباست و از شکل و شمایل شکیل و دلپذیری برخوردار است .برای خرید ساعت چهار ضلعی فقط سفارش خود را ثبت نمایید و بقیه کارها را به ما بسپارید.<br></div><br><br><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/tetraherdalclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><div align="center"><br><br><br><br></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1246"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/ساعت دیواری شمس.jpg" alt="ساعت دیواری شمس" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div class="post-content" align="right">برای ایجاد دکوراسیون های خاص می توانید از ساعت دیواری شمس استفاده نمایید قطعات این ساعت دیواری را می توان با چیدمان های مختلفی بر روی دیوار نصب کرد و از زیبایی آن لذت برد.برای دریافت اطلاعات و جزییات بر روی دکمه زیر کلیک کنید.<br></div><br><br><div align="center"><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/sunclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><br></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1205"><div class="post-content"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/ساعت دیواری پروانه نگینی.jpg" alt="ساعت دیواری پروانه نگینی" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right">&nbsp; پروانه های زیبا و خیالی را در خانه خود با خرید ساعت دیواری پروتنه نگینی به پرواز در آورید و از زندگی در محیطی دل انگیز لذت ببرید همین الان سفارش خود را ثبت کنید و از راهنمایی های ما استفاده نمایید.برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.<br></div><br><div align="center"><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/neginibutterfly" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><br><div align="center"><br><br><br><br></div><br></div></div><div class="post-meta" id="post-1164"><div class="post-content"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/ساعت دیواری اینه ای لاو.jpg" alt="ساعت دیواری اینه ای لاو" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right">&nbsp; آیا دوست دارید ساعت دیواری شما در واقع یک آینه باشد ؟ ساعت دیواری آینه ای مدل لاو از جنس پلکسی آینه ای است و می تواند در مکان هایی خاص بسیار جذاب باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.<br></div></div><br><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/loveclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><div align="center"><br><br><br><br></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1151"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/ساعت دیواری فانتزی بهار.jpg" alt="ساعت دیواری فانتزی بهار" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div class="post-content"><div align="right">&nbsp;&nbsp; ساعت دیواری فانتزی طرح بهار خرید یکی از فانتزی ترین ساعت دیواری های موجود در فروشگاه است که با یک کلیک و یا یک تماس با شماره 03134418533 می توانید آن را خرید نمایید.برای داشتن اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.<br><br></div><div align="center"><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/springclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center"><br><br><br></div><br></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1143"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/ساعت دیواری انگری بردز.jpg" alt="ساعت دیواری انگری بردز" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div class="post-content" align="right">اتاق کودکان خود را با خرید ساعت دیواری انگری بردز تزیین نمایید و کودکان خود را با خرید این ساعت دیواری زیبا شاد نمایید.شما می توانید ابعاد ساعت دیواری خودتان را سفارش دهید.ساعت .برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید. <br></div>&nbsp;<br><br><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/angrybirdsclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><div align="center"><br></div></div><br></div></center> </div></center> <br> text/html 2014-11-01T09:36:50+01:00 clocktime.ir مینو رجایی خرید ساعت دیواری طرح فانتزی http://clocktime.ir/post/2 <br> <br> <center><div id="post-entry"> <br> <br> <center><div id="post-entry"><div class="post-meta" id="post-1296"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" alt="ساعت دیواری اعداد نگینی" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div class="post-content" align="right">&nbsp;&nbsp; خرید ساعت دیواری اعداد نگینی خرید ساعت دیواری بسیار زیبا از جنس پلکسی گلاس است که با تعداد زیادی نگین تزیین شده است شما هم می توانید با خرید ساعت دیواری اعداد نگینی تغییری اساسی در دکوراسیون خانه خود ایجاد نمایید. برای اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک نمایید<br><br><div align="center"><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/pearlnumber" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><br></div></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1278"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C.jpg" alt="ساعت دیواری پرواز مشکی" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div class="post-content"><div align="right">خرید ساعت دیواری پرواز خرید یک ساعت دیواری رویایی و فانتزی و در عین حال ساده است. ساعت دیواری قابل شستشو با کیفیت بالا که خیلی راحت به صورت اینترنتی و پستی خرید می نمایید.برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک نمایید<br><br></div><div align="center"><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/flyclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center"><br><br></div><br></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1270"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/ساعت دیواری پانا.jpg" alt="ساعت دیواری پانا" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div class="post-content" align="right">بی نظیر ترین و زیبا ترین ساعت دیواری های دنیا را با خرید ساعت دیواری پانا به خانه های خود بیاورید و همه را شگفت زده کنید ساعت دیواری پانا با طراحی عالی و نگین هایی درخشان خانه شما را تبدیل به یک مکان دلپذیر می کند.برای ازلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید <br></div><br><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/panaclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><div align="center"><br><br><br></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1263"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87.jpg" alt="ساعت دیواری پنجره" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div><div align="right">با خرید ساعت دیواری پنجره در واقع پنجره ای رو به زیبایی و رویا ها در خانه خود خواهید گشود پس با ما همراه شوید و خرید ساعت دیواری پنجره را بدون بیرون آمدن از خانه و با یک تماس و یا با یک کلیک انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید<br></div><br><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/windowclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><div align="center"><br><br><br><br></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1246"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8.jpg" alt="ساعت دیواری اسب" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div class="post-content" align="right">شما هم می توانید دکوراسیونی خاص و متفاوت را در خانه خود با خرید ساعت دیواری اسب ایجاد نمایید و از بودن در خانه و یا محل کار خود لذت ببرید کافی است با ما همراه شوید و هر چه زودتر ساعت دیواری مورد علاقه خود را خریداری نمایید.برای اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک نمایید. . .<br></div><br><br><div align="center"><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/horseclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><br></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1205"><div class="post-content"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%87.jpg" alt="ساعت دیواری ماه" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right">&nbsp; خرید اینترنتی و پستی ساعت دیواری ماه ساده ترین روش برای خرید ساعت دیواری زیبا و متفاوت ماه است. سفارش ساعت دیواری ماه را ثبت نمایید و بقیه کارها را به ما بسپارید. برای اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید<br></div><br><div align="center"><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/moonclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><br><div align="center"><br><br><br><br></div><br></div></div><div class="post-meta" id="post-1164"><div class="post-content"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87.jpg" alt="ساعت دیواری منطومه" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right">&nbsp; پیشنهاد ما به همه مشکل پسندان خرید ساعت دیواری منظومه است که با همه ساعت دیواری هایی که تا کنون دیده اید فرق دارد برای خرید ساعت دیواری منظومه همین الان سفارش خود را ثبت نمایید.برای اططلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر پستی کلیک کنید.<br></div></div><br><br><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/galaxyclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><div align="center"><br><br><br><br></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1151"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7.jpg" alt="ساعت دیواری رویا" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div class="post-content"><div align="right">&nbsp;&nbsp; رویاهای خود را با خرید ساعت دیواری رویا تحقق بخشید و یک ساعت دیواری بسیار زیبا و خاص را به دکوراسیون خانه خود اضافه نمایید ساعت دیواری رویا از سری ساعت دیواری های نگین دار فروشگاه است . برای کسب ازلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.<br><br></div><div align="center"><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/dreamclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center"><br><br><br></div><br></div><br></div><div class="post-meta" id="post-1143"><div class="thumb"><img src="http://clockstore.ir/Files/clocktime/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2.jpg" alt="ساعت دیواری پاییز" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div class="post-content" align="right">با خرید ساعت دیواری پاییز تابلوی زیبای برگ ریزان پاییز را به خانه های خود بیاورید و از تماشای آن لذت ببرید سفارش ساعت دیواری پاییز شما بلافاصله در کارگاه آماده و برای شما ارسال می گردد.برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید. <br></div>&nbsp;<br><br><a href="http://clocktime.mihanblog.com/extrapage/autumnclock" target="_blank" title=""><img src="http://casio.xwatch.ir/Files/more-buy.gif" alt="خرید تی شرت محرم ارزان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><div align="center"><br></div></div><br></div></center> </div></center>